Fotovoltaika

Fotovoltaika
245V
Napětí
2.97A
252.72kWh
Proud
Výroba celkem
728W
Výkon
5.42kWh
54°C
Výroba dnes
Teplota